Информация за студенти

Покана за участие в информационен семинар на тема "Европейските програми за научни изследвания и академичен обмен и предстоящите отворени конкурси" на 07.03.2016 г.,  понеделник от 14.00 ч. в зала № 3А на Студентски град. pdf

 

ДЪРЖАВЕН ПРАКТИЧЕН ИЗПИТ doc

 

ДЪРЖАВЕН ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ doc

 

ЗАЩИТАТА НА ПРЕДДИПЛОМНИЯ СТАЖ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 23.02.2016 Г. ОТ 14.00 ЧАСА В СЕКЦИЯ „ПАРАЗИТОЛОГИЯ” doc

 

ДЕЖУРСТВА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ V КУРС ВМФ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 Г. doc

 

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВАТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІV КУРС В КЛИНИКА НА ВМФ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА. doc

 

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВАТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІІІ КУРС „ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА” В БИОБАЗАТА КЪМ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г. doc

 

ПОДВИЖНА КЛИНИКА И СТАДНА ДИАГНОСТИКА 2015 - 2016 ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР xls

 

ГРАФИК-РАЗПИСАНИЕ за упражненията и клиничните занятия на V курс, ВМФ през зимния семестър на учебната 2015/2016 год. doc

 

РАЗПИСИ НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2015/2016 учебна година 

I курсII курсIII курсIV курсV курс

 

Списъци на студентите по ветеринарна медицина, учебна 2015/2016 година

I курсII курсIII курсIV курсV курс

 

На основание Решение на ДС от 08.02.2016 г., датата 12.02.2016 г. (петък) се обявява като допълнителна възможност за полагане на невзети летни семестриални изпити само за студенти от VI курс.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ VІ КУРС, ВМФ doc

 

Обява за работа фирма Б. Браун Медикал ЕООД doc

 

Обява за работа зооинженери, ветеринарни доктори, ветеринарни специалисти, фирма „ГРАДУС – 1“ ООД doc

 

Обява за работа за търговски консултант Мтел магазин doc

 

Обява за работа за медицински представител doc

 

Важно съобщение относно лекции в Зала № 7 pdf

 

Конспект държавни изпити doc

 

Информация за използване на електронната платформа на Тракийския университет pdf

 
Важно за всички студенти - информация за таксата за обучение

 

Магистърски програми "Ветеринарна администрация" и "Санитарна микробиология и безопасност на храните"

 

Учебен план на Ветеринарномедицински факултет приет от ФС на ВМФ на 15 юни 2010 г.

І Семестър, ІI Семестър, ІII Семестър, ІV Семестър, V Семестър, VI Семестър,

VII Семестър, VIII Семестър, IX Семестър, X Семестър

  

Банкова сметка на Ветеринарномедицински факултет

 

Правилник за устройство, дейност и управление на ВМФ

 

Facebook страница на Ветеринарномедицински факултет