Катедра Микробиология

Катедра "Микробиология"

 

             

 

Академичен състав:

Ръководител катедра:

доц. д-р Грозданка Т. Лазарова, дм

 

гл.ас. д-р Катя Латунова Рачкова

гл.ас. д-р Дарина Радева Руканова

гл.ас. д-р Хубавина Ангелова Дженева

ас. д-р Мария Бойчева Спиридонова

ас. д-р Мариана Желязкова Тенева

ас. д-р Родалина Димитрова Йорданова

 

Учебна дейност:

  • "Микробиология" - задължителна дисциплина за студенти ІІ и ІІІ курс, специалност "Медицина"
  • Клинична микробиология - задължителна дисциплина за студенти ІІІ курс, специалност "Медицина"
  • "Рационална антибиотична терапия" - избираема дисциплина за студенти, специалност "Медицина"
  • "Полово - преносими инфекции" - избираема дисциплина за студенти, специалност "Медицина"
  • "Микробиология, паразитология и вирусология" - задължителна дисциплина за специалности "Медицинска сестра" и "Акушерка"
  • "Нозокомиални инфекции" - избираема дисциплина за специалности "Медицинска сестра" и "Акушерка"
  • "Рационална антибиотична терапия - съвременни аспекти" избираема дисциплина за специалности "Медицинска сестра" и "Акушерка"