Kатедра “Вътрешни незаразни болести”

Ръководител: проф. двмн Йордан Николов Георгиев

адрес: Студентски град, 6000 Стара Загора

тел.: (042) 699 699; Е-mail: dnik@abv.bg

 

Академичен състав

  

Проф. двмн Йордан Николов Георгиев

тел.: (042) 699 699; (042) 699 505; Е-mail: dnik@abv.bg 

Научни интереси: токсикология; болести по преживните животни.

Регистър на научната дейност >>

Научни трудове >>

 

Проф. д-р Петко Иванов Петков, д.в.м.

тел.: (042) 699 525; Е-mail: pepi_p@gbg.bg

Научни интереси: недоимъчни болести; болести по свинете.

Регистър на научната дейност >>

Научни трудове >>

 

Доц. д-р Диан Тодоров Канъков, д.в.м.

тел.: (042) 699 529; E-mail: dian@gbg.bg

Научни интереси: болести на черния дроб; болести по водоплаващи птици.

Научни трудове >>

    

Доц. д-р Румен Георгиев Бинев, д.в.м.

тел.: (042) 699 530; E-mail: binew@abv.bg

Научни интереси: токсикология, болести на продуктивните животни, психо-неврологични нарушения.

Регистър на научната дейност >>

Научни трудове >>

 

Гл. ас. д-р Антон Георгиев Русенов, д.в.м.

тел.: (042) 699 533; E-mail:vetroussenov@abv.bg

Научни интереси: кардиология.

Научни трудове >>

     

 

Ас. д-р Иван Вълчев Трифонов

тел.: (042) 699 529; E-mail: Valtchev@abv.bg

Научни интереси: отравяния с плесени и пестициди.

Научни трудове >>

 

 

Ас. д-р Красимир Тодоров Стоянчев

тел.: (042) 699 533; E-mail:ksto@abv.bg

Научни интереси: болести по свинете.

                  

 

Ас. д-р Лазарин Великов Лазаров

тел.: (042) 699 534; E-mail: lazarow@abv.bg

Научни интереси: гастроентерология, ендокринология.

Научни трудове >>

   

Ас. д-р Сашо Петков Събев

тел.: (042) 699 529; E-mail: s_sab@gbg.bg

Научни интереси: урология.

Научни трудове >>

    

 

Ас. д-р Цанко Тодоров Христов

тел.: (042) 699 534; E-mail: hristov_vet@abv.bg 

Научни интереси: урология, ехография.

Научни трудове >>

      

 

ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

Пропедевтика с клиниколабораторна диагностика
Вътрешни болести по домашните животни– част І
Вътрешни болести по продуктивните животни
Вътрешни болести по дребните животни
Вътрешни болести по конете
Ветеринарномедицинска токсикология
Подвижна клиника

СВОБОДНО ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Биология и болести по дивеча
Кинология
Неврология
Болести по новородените животни
Дерматология