Услуги

Заемане за дома

  • Ползване на библиотечни документи в читалните и заемане за дома
  • Заемането на библиотечни документи за дома става чрез “Заемна служба”. Студентите, докторантите, преподавателите и служителите в университета могат да заемат библиотечни документи, съобразно правилата за заемане.
  • Писмена тематична библиографска справка - поръчай on-line
  • Представлява съставяне на библиографски списък от литература в желаната от от Вас научна област.
  • Поръчка на документи по междубиблиотечно и международно библиотечно заемане

Услугата представлява заемане на необходимите документи (книга или статия) от други библиотеки в страната или чужбина, ако библиотеката на Тракийски университет не ги притежава.

 

Текуща информация

  • Ако работите по определен проблем и желаете да получавате актуална информация за всички новопостъпили документи в библиотеката по този проблем. Услугата е само за преподавателите и докторантите на Тракийски университет.

За допълнителна информация се обадете на тел. 699 238 г-жа Даковска или на e-mail: dakovska@uni-sz.bg

  • Копиране и сканиране на документи
  • Библиотеката разполага с копирна техника и скенер.

Цени на услугите

  • Ползване на автоматизирани читателски места с възможност за достъп до Internet