Галерия 32

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕТО В 21-ВИ ВЕК – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ”  - ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАУКИ, УНИВЕРСИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”,

гр. ЩИП, Р. МАКЕДОНИЯ

24. – 25. 09. 2015