Техническо обезпечаване на Интегрираната управленска информационна система на ТрУ - доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на информационно-компютърната техника, обособена в 2 позиции